Samling CORS - Comparative Research Center Sweden

SND-ID: cors---comparative-research-center-sweden.

Beskrivning

CORS (Comparative Research Center Sweden) är ett nationellt infrastrukturkonsortium med de mest inflytelsrika och kvalitativt bästa forskningsprogrammen inriktade på enkätundersökningar i Sverige. Syftet med CORS är att tillhandahålla data av hög kvalitet som ska hjälpa forskare att tackla dagens stora samhällsutmaningar såsom migration, en åldrande befolkning, välfärd och socialt utanförskap.

Det gemensamma för forskningsprogrammen är att de samlar in och distribuerar data om attityder, beteenden, hälsa och livskvalitet över tid baserat på den svenska befolkningen. Tillsammans ska de utgöra grunden för en databasplattform som har kapacitet att vara ett viktigt verktyg för beslutsfattande och den demokratiska diskussionen.

I infrastruktursamarbetet ingår studierna: ESS (European Social Survey Programme); EVS (European Values Study); ISSP (International Social Survey Programme); SHARE (The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe) och SNES (Svensk valundersökning). Där ingår också LORE (Laboratory of Opinion Research). LORE är en organisation vid Göteborgs universitet som genomför dat

... Visa mer..
CORS (Comparative Research Center Sweden) är ett nationellt infrastrukturkonsortium med de mest inflytelsrika och kvalitativt bästa forskningsprogrammen inriktade på enkätundersökningar i Sverige. Syftet med CORS är att tillhandahålla data av hög kvalitet som ska hjälpa forskare att tackla dagens stora samhällsutmaningar såsom migration, en åldrande befolkning, välfärd och socialt utanförskap.

Det gemensamma för forskningsprogrammen är att de samlar in och distribuerar data om attityder, beteenden, hälsa och livskvalitet över tid baserat på den svenska befolkningen. Tillsammans ska de utgöra grunden för en databasplattform som har kapacitet att vara ett viktigt verktyg för beslutsfattande och den demokratiska diskussionen.

I infrastruktursamarbetet ingår studierna: ESS (European Social Survey Programme); EVS (European Values Study); ISSP (International Social Survey Programme); SHARE (The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe) och SNES (Svensk valundersökning). Där ingår också LORE (Laboratory of Opinion Research). LORE är en organisation vid Göteborgs universitet som genomför datainsamlingar via webbenkäter för forskningsändamål. Genom sina undersökningar bidrar LORE till utvecklingen av forskning om demokrati, opinion och politiskt beteende, samt till den samhällsvetenskapliga forskningen i bred mening.


Kontaktperson CORS:
Mikael Hjerm, Professor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
mikael.hjerm@umu.se Visa mindre..

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur