Environment for Development

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Environment for Development (EfD) is a global network of environmental economics research centers solving the world’s most pressing environmental and development challenges. We contribute to effective management of the environment in the Global South through policy-relevant research, capacity development and policy engagement.

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Forskningsområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Konsumtion och konsumentbeteende, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Allmän hälsa och välbefinnande, Energi och naturresurser, Sociala förhållanden och indikatorer, Tidsanvändning, PSYKOLOGI, Markanvändning och planering, Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Miljövetenskap, Energisystem, Samhällsvetenskap, Nationalekonomi, Ekonomi och näringsliv, Social och ekonomisk geografi, Klimatforskning, Ekonomisk geografi, Naturvetenskap, Geovetenskap och miljövetenskap, Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Areella näringar, Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Karta

Publikationer

Gebreegziabher, Zenebe & Beyene, Abebe & Bluffstone, Randall & Martinsson, Peter & Mekonnen, Alemu & Toman, Michael. (2018). Fuel Savings, Cooking Time and User Satisfaction with Improved Biomass Cookstoves: Evidence from Controlled Cooking Tests in Ethiopia. Resource and Energy Economics. 52.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2018.01.006

RFF-EfD Discussion Paper 18-07 (working paper)
:

Truong, Thuy & Do, Luat. (2018). Mangrove forests and aquaculture in the Mekong river delta. Land Use Policy. 73. 20-28. 10.1016/j.landusepol.2018.01.029.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.029