Environment for Development

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Environment for Development (EfD) is a global network of environmental economics research centers solving the world’s most pressing environmental and development challenges. We contribute to effective management of the environment in the Global South through policy-relevant research, capacity development and policy engagement.

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Ämnesområde

Miljövetenskap, Ekonomi och näringsliv, Social och ekonomisk geografi, Klimatforskning, Ekonomisk geografi, Naturvetenskap, Geovetenskap och miljövetenskap, Biologi, Nationalekonomi, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Areella näringar, Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)
Markanvändning och planering, Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Miljö och naturvård, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Karta

Publikationer

Gebreegziabher, Zenebe & Beyene, Abebe & Bluffstone, Randall & Martinsson, Peter & Mekonnen, Alemu & Toman, Michael. (2018). Fuel Savings, Cooking Time and User Satisfaction with Improved Biomass Cookstoves: Evidence from Controlled Cooking Tests in Ethiopia. Resource and Energy Economics. 52.

Truong, Thuy & Do, Luat. (2018). Mangrove forests and aquaculture in the Mekong river delta. Land Use Policy. 73. 20-28. 10.1016/j.landusepol.2018.01.029.