Isbrytaren Oden

Beskrivning

Den svenska isbrytaren Oden har använts som forskningsfartyg för expeditioner till polarområden, i både arktiska och antarktiska vatten, sedan 1991. Oden är en flexibel forskningsplattform med forskningscontainrar, laboratorier och vinschar vilket gör att forskare inom många olika discipliner kan utnyttja fartyget utifrån sina behov. Under forskningsexpeditioner insamlas kontinuerligt navigations- och meteorologiska data som lagras på fartygets dataservrar och är tillgängliga för forskarna under och efter expeditionen.

Nyckelord

Karta

Publikationer


DOI: https://doi.org/10.1029/2009JC005776

Jakobsson, M., Mayer, L., & Farrell, J. (2020). Expedition report: SWEDARCTIC Ryder 2019. Swedish Polar Research Secretariat. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:polar:diva-8437
URN: urn:nbn:se:polar:diva-8437
ISBN: 978-91-519-5132-4

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Relaterade samlingar i SND:s katalog