Förtroendebarometer

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

För MedieAkademins förtroendebarometer, dess analys, sammanställning och presentation ansvarar sedan 2014 professor Henrik Ekengren Oscarsson, verksam vid Göteborgs Universitet, och Toivo Sjörén, TNS SIFO. För studier genomförda fram till och med 2013 ansvarade professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull vid Göteborgs universitet.

Typ av samling

Serie

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2000) Förtroendebarometer 2000. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2000-11-28, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2001) Förtroendebarometer 2001. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2001-11-20, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2002) Förtroendebarometer 2002. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2002-11-19, Göteborg
Läs fultext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2003) Förtroendebarometer 2003. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2003-11-18, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2004) Förtroendebarometer 2004. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2004-12-07, Göteborg
Läs fulltext

... Visa mer..