Mediebarometern

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett, grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år.

Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktisk räckvidd. Un

... Visa mer..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, Media, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Informationsteknik, Informationssamhället, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Report no. 18. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Björkvist Hellingwerf, K. (1995) Mediebarometern 1979-1994. Report no. 48. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Nordicom (1995) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1994. MedieNotiser, No. 1, 1995. Göteborg: Nordicom.

Nordicom (1996) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1995. MedieNotiser, No. 1, 1996. Göteborg: Nordicom.

Nordicom (1997) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1996. MedieNotiser, No. 1, 1997. Göteborg: Nordicom.

... Visa mer..