Samling: Medievalundersökningarna

Beskrivning:

Medievalundersökningarna omfattar nyhetsmediernas valbevakning under nio riksdagsval (1979-2006) och tre folkomröstningar (kärnkraftsomröstningen 1980, EU-omröstningen 1994 och euroomröstningen 2003) och har sedan starten letts av Kent Asp.

Riksdagsvalsundersökningarna omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och press (i de senaste undersökningarna enbart storstadspress). I vissa valrörelser har även mindre studier av televisionens utbud av valprogram utförts och sedan 1979 görs även kontinuerligt mindre detaljerade studier av nyhetsmediernas politiska bevakning mellan riksdagsvalen. Folkomröstningsundersökningarna omfattar även omfattande analyser av televisionens samlade utbud av valprogram samt tidningarnas ledare och annat opinionsmaterial. De nio riksdagsundersökningarna och de tre folkomröstningsundersökningarna har sedan starten gjorts utifrån samma teoretiska utgångspunkter och med samma undersökningsteknik.

Under årens lopp har studierna i första hand finansierats genom forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond och Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR),

... Visa mer..

Typ av samling:

Serie

Geografisk plats:

Publikationer

Asp (2006) Mediernas uppgifter i valdemokratin i Bäck & Gilljam (red.) Valets mekanismer. Stockholm: Liber.
Swepub Lärosätets databas

Asp, K. (2003) Medieval 2002 : partiskhet och valutgången : en studie av valrörelsens medialisering. Arbetsrapport. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Google Books

Asp, K. (2006). Rättvisa nyhetsmedier: partiskheten under 2006 års medievalrörelse. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.
Libris Göteborgs universitet Swepub Lärosätets databas

Asp, K., & Hedberg, P. (1989) Massmedieundersökning valet 1988. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1985) Massmedieundersökning : folkomröstningen 1980 : teknisk rapport. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.

... Visa mer..