NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Beskrivning

De vetenskapliga målen för NEAR är att: (1) tillhandahålla högkvalitativa databaser för att utreda folkhälsorelaterade aspekter av åldrandet, såsom den samhälleliga bördan, trender över tid, och bestämningsfaktorer (t.ex. sociala, miljömässiga och biologiska/genetiska faktorer) av vanliga sjukdomar (t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens) och hälsotillstånd (t.ex. multisjuklighet, svaghet, och funktionellt beroende) hos äldre personer; (2) erbjuda dataresurser för att bedöma och planera vården för äldre; (3) ge information för att identifiera åtgärdsstrategier för att förbättra hälsa, vård och omsorg, och livskvalitet för äldre människor; och (4) ge tillförlitliga dataresurser för att ta itu med frågor om social ojämlikhet i åldrande och hälsa.

Under det senaste halvseklet har det skett dramatiska demografiska förändringar i samhället, vilka utgör stora långsiktiga utmaningar globalt, och särskilt i utvecklade länder som Sverige. Detta understryker det akuta behovet av att identifiera effektiva och hållbara strategier för en bättre hälsa och vård av äldre personer. För att främja k

... Visa mer..

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Nyckelord

Publikationer

Aevarsson O, Svanborg A, Skoog I. Seven-year survival after age 85 years. Relation to Alzheimer disease and vascular dementia. Arch Neurol 1998;55:1226-1232.

Alaerts, M., Ceulemans, S., Forero, D., Moens, L.N., De Zutter, S., Heyman, L., Lenaerts, A.S., Norrback, K.F., De Rijk, P., Nilsson, L.-G., Goossens, D., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2009). Support for NRG1 as a susceptibility factor for schizophrenia in a Northern Swedish isoated population. Archives of General Psychiatry, 66, 828-828

Alaerts, M., Ceulemans, S., Forero, D., Moens, L.N., De Zutter, S., Heyman, L., Lenaerts, A.S., Norrback, K.F., Goossens, D., De Rijk, P., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2009). Detailed analysis of the serotonin transporter gene (SLC6A4) shows no association with bipolar disorder in the Northern Swedish population. American Journal of Medical Genetics: Neuropsychiatric Genetics, 150B, 585-592.

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. Health care consumption and place of death among old people with public home care or in special accommodation in their last year of life. Aging Clin Exp Res. 2007 Jun;19(3):228-39.

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. The final period of life in elderly people in Sweden: factors associated with QOL. Int J Palliat Nurs. 2006: Jun;12(6):286-93.

... Visa mer..