NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Beskrivning

Den globalt ökade livslängden är en av de senaste halvseklets största landvinningar. Men den demografiska utvecklingen mot en äldre befolkning innebär även enorma samhälleliga och medicinska utmaningar globalt och särskilt i utvecklade länder som Sverige. Att främja ett hälsosamt åldrande är därför en av 2000-talets viktigaste åtaganden och för att lyckas behövs vetenskapligt baserad kunskap om äldres hälsa och vårdbehov.

För att bättre förstå åldrandet utifrån ett individuellt samt grupperspektiv grundades den nationella e-infrastrukturen för äldreforskning (NEAR) år 2018. Denna nationella infrastruktur har byggts upp och drivs genom att integrera befintliga databaser från de största populationsbaserade longitudinella studierna om åldrande och hälsa i Sverige. NEAR består av 15 databaser från 8 olika universitet vilket möjliggör jämförelse, integrering och sammanslagning av data från ett stort urval av 180 000 individer som är 50 år och äldre. NEAR tillhandahåller kliniska, biologiska, sociala och miljömässiga data som samlats in på individnivå av läkare, sjuksköterskor och psykologer vid up

... Visa mer..

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Nyckelord

Publikationer

Aevarsson O, Svanborg A, Skoog I. Seven-year survival after age 85 years. Relation to Alzheimer disease and vascular dementia. Arch Neurol 1998;55:1226-1232.

Alaerts, M., Ceulemans, S., Forero, D., Moens, L.N., De Zutter, S., Heyman, L., Lenaerts, A.S., Norrback, K.F., De Rijk, P., Nilsson, L.-G., Goossens, D., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2009). Support for NRG1 as a susceptibility factor for schizophrenia in a Northern Swedish isoated population. Archives of General Psychiatry, 66, 828-828

Alaerts, M., Ceulemans, S., Forero, D., Moens, L.N., De Zutter, S., Heyman, L., Lenaerts, A.S., Norrback, K.F., Goossens, D., De Rijk, P., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2009). Detailed analysis of the serotonin transporter gene (SLC6A4) shows no association with bipolar disorder in the Northern Swedish population. American Journal of Medical Genetics: Neuropsychiatric Genetics, 150B, 585-592.

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. Health care consumption and place of death among old people with public home care or in special accommodation in their last year of life. Aging Clin Exp Res. 2007 Jun;19(3):228-39.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324695

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. The final period of life in elderly people in Sweden: factors associated with QOL. Int J Palliat Nurs. 2006: Jun;12(6):286-93.
DOI: https://doi.org/10.12968/ijpn.2006.12.6.21454

... Visa mer..