Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell studie omfattande ett urval av 20 000 personer, 16-84 år. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting/regioner. Statistiska Centralbyrån (SCB) anlitas för att genomföra undersökningen. Samtliga studier, från år 2004 och framåt, finns att ta del av under fliken Relaterade studier.

Undersökningen är frivillig och görs i syfte att visa hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid som en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken.

Det nationella urvalet dras som ett obundet slumpmässigt urval från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB), bestående av 20 000 personer i åldern 16-84 år. Uppgifterna som lämnas är skyddade av sekretesslagen samt uppgifter i personuppgiftslagen. Detta innebär att de som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att enskilda individers svar inte kan urskiljas ur resultaten.

Statistiska Centralbyrån (SCB) anlitas för att genomföra undersökning och urvalspersonerna erbjuds sedan 2007 års undersökning

... Visa mer..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

HÄLSA (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Boström Gunnel (2006). Hälsa på lika villkor Resultat från den nationella folkhälsoenkäten 2005. Statens folkhälsoinstitut.

Boström Gunnel, Nykvist Karin (2004). Levnadsvanor och hälsa - de första resultaten från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut.

Clevenpalm Jimmy, Karlsson Ann-Sofie. Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten - 2009. Statens folkhälsoinstitut.

Paulsson Katarina, Karlsson Ann-Sofie, Wadman Cecilia. Hälsa på lika villkor Resultat från Nationella folkhälsoenkäten - 2008. Statens folkhälsoinstitut.

Wadman Cecilia, Boström Gunnel, Karlsson Ann-Sofie (2007). Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten 2006. Statens folkhälsoinstitut.

Wadman Cecilia, Paulsson Katarina, Boström Gunnel (2006). Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten 2007. Statens folkhälsoinstitutet.