SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

De nationella SOM-undersökningarna

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 årligen genomfört nationella SOM-undersökningar.

Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Idag är tidsserien unik i sitt slag.

De nationella SOM-undersökningarna fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier - och består sedan 2009 av tre parallella delundersökningar. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har något olika inriktningar.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Media, Informationssamhället, Sysselsättning, Arbetslöshet, Miljö och naturvård, Politiska beteenden och attityder, Val, Internationell politik och organisationer, Välfärdspolitik, Socialt beteende och attityder, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, HÄLSA, Energi och naturresurser, POLITIK, Regering, politiska system och organisationer, VETENSKAP OCH TEKNOLOGI, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk

Andersson, U., Carlander, A., Grusell, M., & Öhberg, P. (2021). Ingen anledning till oro (?) : SOM-undersökningen 2020. https://gup.ub.gu.se/publication/309574
ISBN: 9789189673496

Andersson, U., Oscarsson, H., Rönnerstrand, B., & Theorin, N. (2022). Du sköra nya värld: SOM-undersökningen 2021. https://gup.ub.gu.se/publication/316952

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Bergström, A., Johansson, B., Oscarsson, H. & Oskarsson, M. (eds.) (2015) Fragment : SOM-undersökningen 2014. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-32-8.
Swepub | Lärosätets databas | SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 9789189673328

... Visa mer..

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog