Samling: De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM.

Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Idag är tidsserien unik i sitt slag.

Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier - och består sedan 2009 av tre parallella delundersökningar. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har något olika inriktningar.

Typ av samling:

Serie

Nyckelord:

Karta:

Geografisk plats:

Publikationer

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk

Bergström, A., Johansson, B., Oscarsson, H. & Oskarsson, M. (red.) (2015) Fragment : SOM-undersökningen 2014. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-32-8.
Swepub Lärosätets databas SOM-institutets bokserie Libris

Björkqvist, Karin (1989) SOM-undersökningen 1988 : metod, frågeformulär, kodbok. SOM-rapport nr 3. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1987) SOM-undersökningen 1986 : genomföranda, deltagare, huvudresultat. SOM-rapport nr 1. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1988) SOM-undersökningen 1987 : genomförande, deltagande, huvudresultat. SOM-rapport nr 2. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
SOM-institutets bokserie

... Visa mer..

Hemsida:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog: