De nationella SOM-undersökningarna

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 årligen genomfört nationella SOM-undersökningar.

Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Idag är tidsserien unik i sitt slag.

De nationella SOM-undersökningarna fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier - och består sedan 2009 av tre parallella delundersökningar. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har något olika inriktningar.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

POLITIK, VETENSKAP OCH TEKNOLOGI, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Energi och naturresurser, Val, Regering, politiska system och organisationer, Politiska beteenden och attityder, Välfärdspolitik, HÄLSA, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Allmän hälsa och välbefinnande, Socialt beteende och attityder, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, Media, Informationssamhället, Sysselsättning, Arbetslöshet, Miljö och naturvård, Internationell politik och organisationer, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk

Andersson, U., Carlander, A., Grusell, M., & Öhberg, P. (2021). Ingen anledning till oro (?) : SOM-undersökningen 2020. https://gup.ub.gu.se/publication/309574
ISBN: 9789189673496

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Bergström, A., Johansson, B., Oscarsson, H. & Oskarsson, M. (eds.) (2015) Fragment : SOM-undersökningen 2014. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-32-8.
Swepub | Lärosätets databas | SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 9789189673328

Björkqvist, Karin (1989) SOM-undersökningen 1988 : metod, frågeformulär, kodbok. SOM report no 3. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

... Visa mer..

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog