Sverige nu

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

In the middle of the sixties Testologen AB, in cooperation with a group of advertisers, introduced a new way of investigation where data about the target groups, i.e. interests, consumer habits, possessions, buying intentions, and data about reading habits were collected in the same survey. At SSD there are now surveys available from the Sweden Now series covering the period 1972-1991.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Samhällsvetenskap, Medievetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen AB (1980) Orvesto 1980-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen AB.

Testologen AB (1980) Orvesto 1980-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Testologen AB (1981) Orvesto 1981-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Testologen AB (1981) Orvesto 1981-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

... Visa mer..