Parallella texter från myndigheter

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Migration, Sysselsättning, Arbetslöshet, Välfärdspolitik, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, Allmän hälsa och välbefinnande, Jordbruk och landsbygdsnäring, Folkhälsa, Lagstiftning och rättssystem, Kriminalitet och rättstillämpning, Pension, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Konsumtion och konsumentbeteende, HANDEL, INDUSTRI OCH MARKNADER, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Social förändring, Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)
Studier av offentlig förvaltning, Övrig annan samhällsvetenskap, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik, Nationalekonomi, Företagsekonomi, Juridik och samhälle, Språk och litteratur, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Näringslära, Samhällsvetenskap, Juridik, Ekonomi och näringsliv, Kulturstudier, Statsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige