Fenologiska observationer och undersökningar

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Denna samling innehåller dataset med direkta observationer av fenologiska faser eller mätningar, liksom andra undersökningar, som på något sätt speglar naturens anpassning till årstidsväxlingar eller andra klimatvariationer.

Karta

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Auffret, A.G. (2021). Historical floras reflect broad shifts in flowering phenology in response to a warming climate, Ecosphere. 12 (7), e03683.
DOI: https://doi.org/10.1002/ecs2.3683

Langvall, O., Ottosson Löfvenius, M. (2021) Long-term standardized forest phenology in Sweden: a climate change indicator. Int J Biometeorol 65, 381–391 (2021).
DOI: https://doi.org/10.1007/s00484-019-01817-8