REWHARD - RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

REWHARD är ett nationellt infrastrukturkonsortium som fått bidrag från Vetenskasrådet för att främja forskning om en central fråga för människans välfärd: hur aktiviteter (särskilt i betalt och obetalt arbete) och sociala relationer (både i och utanför arbetet) är relaterade till levnadsförhållanden, livsstil och hälsoutveckling över livsloppet. Konsortiet arbetar därför för att säkerställa den långsiktiga överlevnaden, utvecklingen och rikstäckande användningen av 4 komplementära, högkvalitativa longitudinella databaser med många upprepade mätningar, både självrapporterade och registerbaserade, av exponeringar och hälsoutfall från barndomen, genom vuxenlivet och in i ålderdomen.

I infrastruktursamarbetet ingår studierna: SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), LNU (LevnadsNivåUndersökningen), IMAS (Insurance Medicine – All Sweden) och STODS (The Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence).

Forskning baserad på REWHARD bygger bland annat på teorier från psykologi, sociologi, nationalekonomi, medicin och folkhälsovetenskap och kommer att kunna svara på

... Visa mer..

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Forskningsområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Medicinering och behandlingar, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, Allmän hälsa och välbefinnande, Bostäder, Sysselsättning, Arbetsförhållanden, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Sociala förhållanden och indikatorer, Fritid, turism och sport, Kost och näring, HÄLSA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Medicin och hälsovetenskap, Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Bodin Danielsson C, Chungkham HS, Wulff C, Westerlund H. Office design's impact on sick leave rates. Ergonomics. 2014;57(2):139-47. doi: 10.1080/00140139.2013.871064. Epub 2014 Jan 27.
Läs fulltext

Bodin Danielsson C, Wulff C, Westerlund H. Is perception of leadership influenced by office environment? Journal of Corporate Real Estate 2013;15(3/4):194-212.

Brenner MH, Andreeva E, Theorell T, Goldberg M, Westerlund H,Leineweber C, Hanson LL, Imbernon E, Bonnaud S. Organizational downsizing and depressive symptoms in the European recession: the experience of workers in France, Hungary, Sweden and the United kingdom. PLoS One. 2014 May 19;9(5):e97063. doi: 10.1371/journal.pone.0097063. eCollection 2014.
Läs fulltext

Bygren, M. (1995) Reliabiliteten i levnadsnivåundersökningen 1991. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7604-058-5.
ISBN: 91-7604-058-5

... Visa mer..