Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC) är ett samarbete mellan forskare i Sverige som arbetar med studier av samband mellan kost och hälsa. Forskningen bygger på större kohorter där kostexponering mäts genom såväl enkäter, registrering som biomarkörer. Effekterna av kostexponering studeras genom uppföljande undersökningar, genom länkning av kohorterna till olika sjukdomsregister och genom att undersöka effekter på riskmarkörer, metabolomet och mikrobiotan, samt interaktion med genetiska faktorer.

I ett första skede syftar SDCC till att etablera en gemensam metadatabas med beskrivning av de kohorter som ingår i konsortiet. Detta skapar möjlighet att identifiera framtida gemensamma forskningsstudier inom kostområdet i Sverige, där delmaterial från olika kohorten kan kombineras i en ny satsning eller forskning inom en kohort upprepas inom en annan kohort.


Kontaktpersoner SDCC:

Anna Winkvist: professor vid avd. för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs universitet. anna.winkvist@nutrition.gu.se

Rikard Landberg: professor vid Biologi och bioteknik/Livsmedelsvetenskap, Chalmers tek

... Visa mer..

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Nyckelord

Publikationer

Ahlmén M. Overall health status in women with rheumatoid arthritis. A comparison between patients and a population. Effects and outcome predictors of multidisciplinary team outpatient care. Thesis, University of Gothenburg, 1990.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Furunes B, Hollender L, Lapidus L. Number of amalgam tooth fillings in relation to subjectively experienced symptoms in a study of Swedish women. Community Dent Oral Epidemiol 1988;16:227-31.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Gröndahl H-G, Halling A. Tooth mortality in women in a 12-year follow-up of a population sample in Gothenburg, Sweden. Community Dent Oral Epidemiol 1986;14:358-61.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Gröndahl H-G, Lapidus L. A 12-year cross-sectional and longi­tudinal radiographic study of dental restorations in women in Gothenburg, Sweden. Community Dent Oral Epidemiol 1988;16:175-80.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Gröndahl H-G, Lapidus L. Social factors and tooth loss in a 12-year follow-up study of women in Gothenburg, Sweden. Community Dent Oral Epidemiol 1991;19:141-6.

... Visa mer..