SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder i bland annat Sverige.
Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar på bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder.
SHARE startade 2002 och är planerad att fortgå fram till 2024 och kommer då att ha omfattat totalt 10 vågor av datainsamling. Hittills har över 7000 forskare använt sig av SHARE och undersökningen har resulterat i en stor mängd vetenskapliga och policyorienterade publikationer. SHARE blev i mars 2011 den första datainfrastruktur i Europa som fått status som så kallad European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Projektansvarig:
Axel Börsch-Supan, Munich Center for the Economics of Aging

Typ av samling

Serie

Publikationer

Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 7. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w7.710
DOI: https://doi.org/10.6103/SHARE.w7.710

Börsch-Supan, A. (2020). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 6. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w6.710
DOI: https://doi.org/10.6103/SHARE.w6.710