Samling: SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa