SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research (SIMPLER) är en individdatabas och biobank för främst epidemiologisk forskning. Databasen består av två populationsbaserade kohorter, Swedish Mammography Cohort och Cohort of Swedish Men, med sammanlagt ca 110 000 personer födda 1914-1952 från Uppsala, Västmanland och Örebro län. Datainsamling från deltagarna pågår kontinuerligt sedan 1987 genom regelbundna utskick av frågeformulär och undersökningar samt länkning till registerbaserade data. En biobank med DNA och andra biologiska prover finns tillgänglig från en stor andel av deltagarna.

Data och prover från SIMPLER används till forskning på bl.a. cancer, neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, njursjukdomar, diabetes och benskörhet.

Konsortiet kring SIMPLER koordineras av Uppsala universitet med deltagande från Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet och Örebro universitet.

Föreståndare är Karl Michaëlsson, Uppsala universitet.

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Forskningsområde

HÄLSA, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Klinisk medicin, Cancer och onkologi, Endokrinologi och diabetes, Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Andersson SO, Rashidkhani B, Karlberg L, Wolk A, Johansson JE. Prevalence of Lower urinary tract symptoms in men aged 45-79 years - A population-based study of 40,000 Swedish men. Brit J Urol 2004;94:327-331

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.

Kaluza J, Håkansson N, Brzozowska A, Wolk A. Diet quality and mortality: a population-based prospective study of men. European Journal of Clinical Nutrition (2009); 63:451-457

Larsson SC, Wolk A. Diabetes and colorectal cancer incidence in the cohort of Swedish men. Diabetes Care 2005;28:1805-7

... Visa mer..

Hemsida

Relaterade samlingar i SND:s katalog