Samling: SOM-undersökningarna

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen:

Beskrivning:

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 1986 genomför årliga undersökningar för att belysa långsiktiga samhälls-, opinions- och medietrender. Samtidigt genomför institutet även projekt som sträcker sig över kortare tidsperioder. Sådana projekt är ofta initierade av och genomförs tillsammans med akademiska forskningsprojekt såväl som enskilda medier, näringslivsaktörer, myndigheter och samhällsinstitutioner.

Huvudsyftet med enkätundersökningarna är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Därför består enkäterna till stor del av frågor som ställs på likalydande sätt, år efter år. Genom att på ett systematiskt sätt följa hur åsikter och beteenden förändras kan SOM-institutet komplettera mätningarna med frågor som kartlägger vad som ligger bakom olika trender eller förändringar i attityder och beteenden.

Resultaten från undersökningarna belyser tre nivåer i samhället: den nationella, den regionala och den lokala. Den nationella SOM-undersökningen är en

... Visa mer..

Typ av samling:

Serie

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Geografisk plats:

Publikationer

Martinsson, J & Tipple, F (2018) SOM-undersökningen i Göteborg 2017: SOM-rapport nr 2018:30 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1709/1709734_30.-g--teborgsrapporten.pdf