Samling: SOM - Specialundersökningar

Ansvarig institution/enhet:

Beskrivning:

Förutom de årliga nationella och regionala studierna genomför SOM-institutet även studier med fokus på olika teman.
KOM-SOM står för en serie av lokala undersökningar i västra Sverige som inleddes 1996. De har genomförts i kommuner i Västra Götaland och i stadsdelar i Göteborg.
Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.
Kort-SOM genomfördes 2007 i avsikt att analysera vad mängden frågor i en SOM-undersökning betyder för människors vilja att svara. Ett andra syfte var att få veta i vilken utsträckning människor föredrar att svara på en pappersenkät eller på nätet.

Typ av samling:

Serie

Nyckelord:

Karta:

Publikationer

Maria Solevid (red) (2016) Svenska utlandsröster : SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-34-2
Libris SOM-institutets bokserie

Martinsson, J & Tipple, F (2018) SOM-undersökningen i Göteborg 2017: SOM-rapport nr 2018:30 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1709/1709734_30.-g--teborgsrapporten.pdf

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Angered. Göteborg: SOM-insititutet.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Centrum. Göteborg: SOM-insititutet.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Majorna. Göteborg: SOM-insititutet.

... Visa mer..