SOM - Specialundersökningar

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Förutom de årliga nationella och regionala studierna genomför SOM-institutet även studier med fokus på olika teman.
KOM-SOM står för en serie av lokala undersökningar i västra Sverige som inleddes 1996. De har genomförts i kommuner i Västra Götaland och i stadsdelar i Göteborg.
Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport, HÄLSA, MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Val, Politisk ideologi, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer, Kulturaktiviteter och deltagande, Migration, Energi och naturresurser, Informationssamhället, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap, Hälsovetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Publikationer

Maria Solevid (ed) (2016) Svenska utlandsröster : SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-34-2
Libris SOM-institutets bokserie

Martinsson, J & Tipple, F (2018) SOM-undersökningen i Göteborg 2017: SOM-rapport nr 2018:30 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1709/1709734_30.-g--teborgsrapporten.pdf

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Angered. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Centrum. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Majorna. Göteborg: SOM Insititute.

... Visa mer..