Samling: SOM-undersökningarna till studenter

Ansvarig institution/enhet:

Beskrivning:

För att få kunskap om hur studenter värderar sin utbildning, men också hur de ser på samhället, ställer SOM-institutet varje höst frågor till studenterna vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Student-SOM genomförs sedan 1993 med det huvudsakliga syftet att ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet. Dessutom syftar undersökningen till att ge en bild av vilka som läser vid fakulteten och hur det kommer sig att de började läsa just här.

Typ av samling:

Serie

Geografisk plats:

Publikationer

Antoni, R. (2004) Samhällsvetenskapliga fakultetens studentundersökning : Om bakgrund, studier, livsstilar och opinioner bland studenter på samhällsvetenskapliga fakulteten 2000-2003. Göteborg: Samhällsvetenskapliga fakulteten. ISSN 0284-4788.

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Masterstudent-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:14) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Student-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:12) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Pettersson, M. (2001) Från nittonhundranittiotal till tvåtusental. Arbetsrapport nr 3. Göteborg: SOM-institutet. ISSN 0284-4788.