Svensk-finska ordlistor

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen:

Beskrivning:

Svensk-sverigefinska ordlistor, flera olika domäner. 1980 - 2016.

Typ av samling:

Serie

Ämnesområde:

språk och lingvistik, lagstiftning och rättssystem, gymnasial och högre utbildning, SAMHÄLLE OCH KULTUR, EKONOMI (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur, Juridik och samhälle, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik, Utbildningsvetenskap, Företagsekonomi, Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Geografisk plats: