Svensk-finska ordlistor

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Svensk-sverigefinska ordlistor, flera olika domäner. 1980 - 2016.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Språk och lingvistik, Lagstiftning och rättssystem, EKONOMI, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik, Juridik och samhälle, Företagsekonomi, Utbildningsvetenskap, Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Geografisk plats

Sverige