Samling: Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Typ av samling:

Serie

Geografisk plats:

Publikationer

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris Läs fulltext

Folkomröstningen om medlemskap i EU. Örebro ; Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB). ISBN: 91-618-0842-3.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Ett knappt ja till EU : väljarna och folkomröstningen 1994. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-00020-6.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Väljarna folkomröstade. Folkomröstningen om medlemskap i EU (SOS). Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber. ISBN: 91-38-90483-7.
Libris Google Books

... Visa mer..