Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

I samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar ingår Folkomröstningsundersökningen 1957 om ATP pensioner, Folkomröstningsundersökningen 1980 om kärnkraft, Folkomröstningsundersökningen 1994 om svenskt medlemskap i den europeiska unionen och Folkomröstningsundersökningen 2003 om svensk medlemskap i Ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer, Pension, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Miljö och naturvård, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris | Läs fulltext
ISBN: 978-90-8964-450-3

Folkomröstningen om medlemskap i EU (Referendum on EU membership). Örebro ; Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB). ISBN: 91-618-0842-3.
ISBN: 91-618-0842-3

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Ett knappt ja till EU : väljarna och folkomröstningen 1994. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-00020-6.
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-39-00020-6

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Väljarna folkomröstade. Folkomröstningen om medlemskap i EU (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber. ISBN: 91-38-90483-7.
Libris | Google Books
ISBN: 91-38-90483-7
ISSN: 0347-9366

... Visa mer..