Samling: Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen:

Beskrivning:

I samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar ingår Folkomröstningsundersökningen 1957 om ATP pensioner, Folkomröstningsundersökningen 1980 om kärnkraft, Folkomröstningsundersökningen 1994 om svenskt medlemskap i den europeiska unionen och Folkomröstningsundersökningen 2003 om svensk medlemskap i Ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Typ av samling:

Serie

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer, pension, sociala välfärdssystem/strukturer, miljö och naturvård, energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats:

Publikationer

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Läs fulltext Libris

Folkomröstningen om medlemskap i EU (Referendum on EU membership). Örebro ; Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB). ISBN: 91-618-0842-3.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Ett knappt ja till EU : väljarna och folkomröstningen 1994. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-00020-6.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Väljarna folkomröstade. Folkomröstningen om medlemskap i EU (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber. ISBN: 91-38-90483-7.
Google Books Libris

... Visa mer..