Samling: Svenska valdata

Beskrivning:

I materialet finns data från samtliga valdistrikt vid riksdagsvalen 1948-2006, landstings- och kommunvalen 1976-2006, folkomröstningar 1980-2003, EU-parlamentsval 1995-2004 samt valadata från 1911-1944 och från förbudsomröstningen 1922. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Typ av samling:

Serie

Geografisk plats:

Publikationer

Berglund, S., & Dellenbrant, J-Å. (1987) Svensk partiregionalism. Malmö: Liber.
Libris Swepub Till lärosätets (oru) databas

Gustavsson, G. (1973) Valdataarkivet 1948-1970. Lund: Department of Sociology.

Wörlund, Ingemar & Berglund, Sten (1987) Det socialdemokratiska röstandet 1921-1940: en studie i oförklarad varians . Åbo: Åbo Academy, Department of Political Science.
Libris