Journalistundersökningarna

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Journalistundersökningen är en vetenskaplig frågeundersökning som genomförs vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Formuläret går ut till slumpmässigt valda journalister i hela Sverige.

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Den första undersökningen gjordes 1989 och har genomförts sex gånger, senast 2011. Resultaten finns presenterade bland annat i böckerna Den svenska journalistkåren (Asp, 2007) och Svenska journalister 1989-2011 (Asp, 2012). Undersökningsserien har också resulterat flera artiklar och i ett flertal doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik.

Under de tjugotvå år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Och under senare år har de sociala mediernas roll i journalistiken fått särskild uppmärksamhet. Jou

... Visa mer..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Andersson, A M. (1997) Vem är den svenske journalisten? - En studie av journalistkåren i yrkesliv och vardagsliv 1994 - 1995. Report no. 73. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Andersson, U 2008, 'Journalists' attitudes to readership studies: a study of newspaper journalists and editors-in-chief in Sweden' Paper presented at, Aten, Greece, 19-05-08 - 22-05-08,

Andersson, U 2009, Journalister och deras publik: förhållningssätt bland svenska journalister. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 55
Swepub | Till lärosätets (gu) databas | Google Books
ISSN: 1101-4652
ISBN: 9789188212740

Andersson, Ulrika & Jenny Wiik (2013). Journalism Meets Management: Changing Leadership in Swedish News Organizations. Journalism Practice 7(6), 705-719.
Till lärosätets (gu) databas | Swepub
ISSN: 1751-2786

Andersson, Ulrika (2013). Contribution or Constrain? Audience interaction in online newspapers in Sweden. Asian Journal of Humanities and Social Studies.

... Visa mer..