SwedPop

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

SwedPop är en infrastruktur som samordnar de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. Långa obrutna tidsserier som omfattar hela befolkningen finns tillgängliga från mitten av 1600-talet ända fram till idag. Dessa är en enastående resurs inom många forskningsområden. Bland annat kan data användas för att belysa de långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som omformade Sverige, från ett traditionellt bondesamhälle fram till dagens postindustriella välfärdssamhälle.

I samordningsprojektet ingår: Demografiska databasen (Umeå universitet), Skånes ekonomiska och demografiska databas (Lunds universitet), SweCens-databasen (Riksarkivet, Stockholm), Rotemansarkivet (stadsarkivet i Stockholm), samt Göteborgs Befolkningspanel (avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan, GU). Dessa befolkningsdatabaser omfattar en bredd av geografiska områden i hela Sverige som omfattar både stad och landsbygd samt skilda sociala och ekonomiska strukturer. Människor kan följas i tid och rum, över he

... Visa mer..

Forskningsområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), Inkomster, egendom och investeringar/sparande, HÄLSA, Folkräkningar, Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, Allmän hälsa och välbefinnande, Kost och näring, Morbiditet och mortalitet, Migration (CESSDA Topic Classification)
Historia, Övrig annan lantbruksvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomisk historia, Historia och arkeologi, Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)