Texter från myndigheter

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen:

Beskrivning:

Terminologiska resurser inhämtade från svenska myndigheter

Typ av samling:

Serie

Ämnesområde:

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, lagstiftning och rättssystem, internationell politik och organisationer, konflikter, säkerhet och fred, SAMHÄLLE OCH KULTUR, sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur, Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats: