Texter från myndigheter

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Terminologiska resurser inhämtade från svenska myndigheter

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, Lagstiftning och rättssystem, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur, Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige