SOM-undersökningarna i Göteborg

Beskrivning

För att följa den politiska utvecklingen i Göteborg genomförs sedan 2016 årligen SOM-undersökningen i Göteborg, med fokus på analyser av samhälle, opinion och medier på den lokala nivån.

Syftet med undersökningen är att studera attityder och beteenden knutna till lokala frågor och händelser. Tonvikten ligger på politik, offentlig service och infrastruktur. Många av frågorna är identiska med dem som ingår i de nationella SOM-undersökningarna för att svaren ska vara jämförbara med Sverige som helhet.

Typ av samling

Serie