SOM-undersökningarna i Göteborg

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

För att följa den politiska utvecklingen i Göteborg genomförs sedan 2016 årligen SOM-undersökningen i Göteborg, med fokus på analyser av samhälle, opinion och medier på den lokala nivån.

Syftet med undersökningen är att studera attityder och beteenden knutna till lokala frågor och händelser. Tonvikten ligger på politik, offentlig service och infrastruktur. Många av frågorna är identiska med dem som ingår i de nationella SOM-undersökningarna för att svaren ska vara jämförbara med Sverige som helhet.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, Media, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, Politiska beteenden och attityder, Val, Politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Geografisk plats

Göteborg kommun, Sverige

Publikationer

Martinsson, J & Tipple, F (2018) SOM-undersökningen i Göteborg 2017: SOM-rapport nr 2018:30 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1709/1709734_30.-g--teborgsrapporten.pdf

Rönnerstrand, B. & Sandelin, F (2019) SOM-undersökningen i Göteborg 2018: SOM-rapport nr 2019:38 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. https://som.gu.se/digitalAssets/1748/1748805_38.-g--teborgsrapporten-2018.pdf
Länk till fulltext

Rönnerstrand, B. & Sandelin, F (2020) SOM-undersökningen i Göteborg 2019: SOM-rapport nr 2020:36 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-11/36.%20G%C3%B6teborgsrapporten%202019_0.pdf
Länk

Rönnerstrand, Björn, Solevid, Maria & Henrik Oscarsson (red) (2021). Hög tid för Göteborg: SOM-undersökningen i Göteborg 2016-2020. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/H%C3%B6g%20tid%20f%C3%B6r%20G%C3%B6teborg_v2_0.pdf
Länk till fulltext
ISBN: 978-91-89673-50-2

SOM-undersökningen i Göteborg 2016 [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1649/1649849_31-som-unders--kningen-i-g--teborg-2016.pdf
Libris