Översättningsminnen från myndigheter

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, Lagstiftning och rättssystem, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Kriminalitet och rättstillämpning, Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Nationalekonomi, Studier av offentlig förvaltning, Språk och litteratur, Ekonomi och näringsliv, Juridik, Företagsekonomi, Juridik och samhälle, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige