Översättningsminnen från myndigheter

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen:

Typ av samling:

Serie

Ämnesområde:

ekonomiska system och ekonomisk utveckling, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, lagstiftning och rättssystem, internationell politik och organisationer, konflikter, säkerhet och fred, SAMHÄLLE OCH KULTUR, kriminalitet och rättstillämpning, gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Nationalekonomi, Studier av offentlig förvaltning, Språk och litteratur, Ekonomi och näringsliv, Juridik, Företagsekonomi, Juridik och samhälle, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats: