Trafiksäkerhetsenkäten

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Trafiksäkerhetsenkäten är en årligen återkommande studie om trafiksäkerhet. Undersökningen, en av de äldsta löpande undersökningarna inom området, har sedan 1981 genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket (åren 1981-1992), Vägverket (åren 1993-2010) och nu Trafikverket (från år 2011).

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. I detta ligger det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Som del i ansvaret ingår att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Frågorna i undersökningen behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Då flera av frågorna återkommer år efter år ger trafiksäkerhetsundersökningen möjlighet att studera trender och utveckling över tid. De återkommande frågorna som handlar om attityder visar bland annat att det i allmänhet tar många år innan några större skillnader i attityder kan påvisas. Det har också visat sig att det i

... Visa mer..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Lagstiftning och rättssystem, Barn, TRANSPORT OCH RESOR, Sår och skador (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Trafikverket. (2011). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2010 Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Trafikverket. (2011). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Trafikverket. (2012). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Libris | Trafikverket
ISBN: 978-91-7467-390-6

Trafikverket. (2013). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2013. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext
ISBN: 978-91-7467-535-1

Trafikverket. (2014). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket
Läs fulltext
ISBN: 978-91-7467-643-3

... Visa mer..