Samling: SVT:s vallokalsundersökningar

Ansvarig institution/enhet:

Beskrivning:

Vallokalsundersökningarna (VALU) utförs på uppdrag av Sveriges Television, SVT, i direkt anslutning till vallokalerna på valdagen. Väljare får svara på vilket parti de röstat på och genom undersökningen kan SVT under sin direktsända valvaka presentera prognos av valutgången och analyser över det eventuella valresultatet.

VALU har genomförts i samband med nationella val sedan 1991, både vid riksdagsval, vid folkomröstningar och val till Europaparlamentet. Den första vallokalsundersökningen genomfördes av SVT i samarbete med Stockholms och Göteborgs universitet, sedan 1994 har samarbetet skett med Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Göteborgs universitet har genom åren ansvarat för utformningen av intervjufrågor och analysen av resultatet och KTH har varit ansvariga för den statistiska planen, analyser och prognoser.

I VALU delas Sverige (valkretsarna) upp i geografiska regioner grupperade kring större högskolestäder. I var och en av regionerna engageras en högskolelärare som regional undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerar som arbetsledare för d

... Visa mer..

Typ av samling:

Serie

Geografisk plats:

Publikationer

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris Läs fulltext

Bergh, J. och Björklund, T. (2013) Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge partivalg, valgdeltakelse, representasjon. Olso: Cappelen Damm akademisk
Google Books

Hernborn, Hans (2002). Valu : Swedish exit polls. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören & Näsman, Per (2006). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Swepub Libris Till lärosätets (gu) databas

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören, Näsman, Per, & Thedéen, Torbjörn (2003) Valu : Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: SVT.

Jussila Hammes, J., Political economics or Keynesian demand-side policies: What determines transport infrastructure investment in Swedish municipalities?, Research in Transportation Economics (2015), http://dx.doi.org/10.1016/ j.retrec.2015.07.007
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885915000323

Hemsida:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog: