Samling: SOM-undersökningarna i Värmland

Ansvarig institution/enhet:

Beskrivning:

Den långsiktiga regionutveckling följs genom Väst-SOM, Syd-SOM och Värmlands-SOM, som har fokus på analyser av samhälle, opinion och medier i Västsverige, i Skåne och i Värmland. Väst-SOM genomförs varje år, Syd-SOM något mindre regelbundet och Värmlands-SOM har hittills utförts vid ett tillfälle.

Typ av samling:

Serie

Nyckelord:

Karta:

Geografisk plats:

Publikationer

Nilsson, Lennart, Aronsson, Lars & Norell, Per-Owe (red.) (2012) Värmländska landskap: politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier. Karlstad: Karlstad University Press. ISBN: 978-91-86637-04-0.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas Till lärosätets (kau) databas