Samling: De västsvenska SOM-undersökningarna

Ansvarig institution/enhet:

Beskrivning:

Den långsiktiga regionutveckling följs genom Väst-SOM, Syd-SOM och Värmlands-SOM, som har fokus på analyser av samhälle, opinion och medier i Västsverige, i Skåne och i Värmland. Väst-SOM genomförs varje år, Syd-SOM något mindre regelbundet och Värmlands-SOM har hittills utförts vid ett tillfälle.
Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992, men omfattade fram till 1997 enbart bosatta i Göteborg med kranskommuner. Året därpå utökades undersökningen, och omfattar sedan dess hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.
Syftet med undersökningen är att studera attityder och beteenden knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier, men många av frågorna är identiska med dem som ingår i Riks-SOM för att svaren ska vara jämförbara både mellan regionen och med Sverige som helhet.

Typ av samling:

Serie

Nyckelord:

Karta:

Publikationer

Bergström, A. & Harring, N. (red) (2016) Hållbarhetens horisont : samhälle, opinion och medier i Västsverige. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-37-7
Libris SOM-institutets bokserie

Bergström, A. & Ohlsson, J. (red.) (2012) Medborgarna om välfärden : samhälle, opinion och medier i västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-25-0.
Libris Swepub SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Bergström, A. & Ohlsson, J. (red.) (2013) En region för alla? : Medborgare, människor och medier i Västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2012. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-31-01.
Libris Swepub SOM-institutets bokserie Lärosätets databas

Bergström, A. & Ohlsson, J. (red.) (2014) Brytningstider : samhälle, opinion och medier i västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2013. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-31-01.
Libris SOM-institutets bokserie Swepub Lärosätets databas

Bergström, Annika (red.) (2012) Västsvensk vardag: den västsvenska SOM-undersökningen 2010 . SOM-rapport nr 53. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-22-9.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

... Visa mer..

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog: