De västsvenska SOM-undersökningarna

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Den långsiktiga regionutvecklingen följs genom de västsvenska SOM-undersökningarna och SOM-undersökningarna i Värmland och Skåne, och fokus på analyser av samhälle, opinion och medier på lokal nivå.

De västsvenska SOM-undersökningarna genomförs årligen sedan 1992, men omfattade fram till 1997 enbart bosatta i Göteborg med kranskommuner. 1998 utökades undersökningen, och omfattar sedan dess hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Syftet med undersökningen är att studera attityder och beteenden knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier, men många av frågorna är identiska med dem som ingår i de nationella SOM-undersökningarna för att svaren ska vara jämförbara både mellan regionen och med Sverige som helhet.

Typ av samling

Serie

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, Val, Politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Socialt beteende och attityder, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport, Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Publikationer

Anders Carlander & Ulrika Andersson (red) (2020). Digitala är vi allihopa? Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-12/Digitala%20%C3%A4r%20vi%20allihopa.pdf
Länk

Anders Carlander, Patrik Öhberg & Elias Mellander (red) (2019) Ingen kommer undan kulturen. Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://som.gu.se/publicerat/bocker/75.-ingen-kommer-undan-kulturen
Länk

Bergström, A. & Harring, N. (eds) (2016) Hållbarhetens horisont : samhälle, opinion och medier i Västsverige. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-37-7
Libris SOM-institutets bokserie

Bergström, A. & Ohlsson, J. (eds.) (2012) Medborgarna om välfärden : samhälle, opinion och medier i västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-25-0.
Libris Swepub SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Bergström, A. & Ohlsson, J. (eds.) (2013) En region för alla? : Medborgare, människor och medier i Västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2012. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-31-01.
Libris Swepub SOM-institutets bokserie Lärosätets databas

... Visa mer..

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog