Samling: Välfärdsstatsundersökningarna

Typ av samling:

Serie

Geografisk plats:

Publikationer

Grape, L. (2009) En sjukförsäkring som ger trygghet? Om tilltro till försäkringen och åsikter om den. Arbetslivsenheten, Landsorganisationen i Sverige
Google Books

Hjerm, M., & Svallfors, S. (1998) Åsikter om skatter och offentliga sektorn 1997 : kodbok for maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen.

Olsson, E., Edlund, J., & Svallfors, S. (2002) Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna 2002 : kodbok för maskinläsbar datafil, Umeå: Sociologiska institutionen.

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen.

Sundström, E., & Svallfors, S. (1995) Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna : kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen.

... Visa mer..