Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering

SND-ID: 2020-64-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/rhak-nd96

Citering

Skapare/primärforskare

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Fysiska institutionen rorId

Beskrivning

Vi studerar tidsfördröjningar i fotojonisation av Xe i 70-100 eV-område genom att kombinera attosekundinterferometri med koincidensspektroskopi. Med hjälp av beräkningar som använder den relativistiska random phase-approximationen, identifierar vi två interfererande jonisationsprocesser: den ”giant dipole” resonansen på grund av kollektiva effekter i 4d till kontinuum f excitation med en snabb sönderfallstid på några tiotals attosekunder och en smal resonans vid tröskel inducerad av spin-flip-övergångar, med mycket längre sönderfallstid på flera hundra attosekunder. Våra resultat ger ny inblick i den komplexa elektronspinndynamiken i fotoinducerade fenomen.

Datasetet innehåller data om 'recorded electron time of flight' (seqxx.csv) och om 'electron kinetic energy' (seqxxe.csv). Mer information finns i dokumentationsfilen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska forskningsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: PALP-33925

Finansiering 3

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansiering 4

  • Finansiär: Olle Engkvists Stiftelse
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Atom- och molekylfysik och optik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Shiyang Zhong, Jimmy Vinbladh, David Busto, Richard J. Squibb, Marcus Isinger, Lana Neoricic, Hugo Laurell, Robin Weissenbilder, Cord L. Arnold, Raimund Feifel, Jan Marcus Dahlstrom, Goran Wendin, Mathieu Gisselbrecht, Eva Lindroth, and Anne L’Huillier, Attosecond electron–spin dynamics in Xe 4d photoionization, submitted to Nature Communications.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18847-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2020-10-07

Version 1: 2020-10-07

DOI: https://doi.org/10.5878/rhak-nd96

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2020-10-07
Senast uppdaterad: 2020-10-07