Diametertillväxt hos träd i miombo och acaciaskog i ett eroderat landskap i nordöstra Tanzania - Grunddata diametertillväxt träd i miombo och acaciaskog, KIH, 1991–2010, Tanzania

SND-ID: 2021-77-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/5s6y-wv36

Citering

Skapare/primärforskare

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ingvar Backéus - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Christina Skarpe - Inland Norway University of Applied Sciences, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-1

Beskrivning

Diametertillväxt hos 15 arter av miombo- och acaciaträd, med en diameter >3 cm, representerade av 239 individer, etablerade i permanenta provytor. Träden mättes med oregelbundna intervall, vid regntidens slut (april), åren 1991 t.o.m. 2010. Tillväxt per art beräknades. Studien genomfördes i Kondoa Irangi Hills (KIH) Tanzania, ett område karakteriserat av svår erosion. Syftet var att studera återväxten, i frånvaro av betesdjur och eld, med syfte att kunna rekommendera restaureringsåtgärder.

Datasetet består av mätvärden insamlade i fält 1991 till 2010. Diametervärden mättes med klave för femton trädarter. Datafilen har 17 blad, ett blad per art (en art återges i två extra blad). Datasetet består av fyra kolumner. Kolumn 1: latinskt artnamn, Kolumn 2: enskilda trädindivids nummer, Kolumn 3: årtal för mätningen, Kolumn, 4: diametervärde i cm.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-04 – 2010-04

Variabler

4

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Mätning av diametervärden med klave i fält
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-04 – 2010-04
 • Instrument: klave
 • Rumslig upplösning: 10 kilometer
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania, Afrika

Geografisk beskrivning: Tanzania, Kondoa

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

 • Finansiär: Stiftelsen Extensus
 • Projektnamn på ansökan: Återinventering av permanenta provytor i Kondoa, Tanzania
 • Information om finansiering: Avsåg resebidrag

Finansiering 2

 • Finansiär: SIDA
 • Projektnamn på ansökan: Man-Land Interrelations in Semi-Arid Tanzania

Finansiering 3

 • Finansiär: Svenska Växtgeografiska Sällskapet
 • Projektnamn på ansökan: Återinventering av permanenta provytor i Kondoa, Tanzania
 • Information om finansiering: Avsåg resebidrag
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Botanik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2021-03-23