Attosecond dynamics of multi-channel single photon ionization

SND-ID: 2022-130-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/h5yr-gb56

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Per Eng-Johnsson - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Jasper Peschel - Lunds Universitet, Fysiska Institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Fysiska institutionen rorId

Beskrivning

Data för de huvudsakliga resultaten som presenteras i artikeln: "Attosecond dynamics of multi-channel single photon ionization". Datan representerar de experimentellt uppmätta jonisationsfaserna för en-fotonjonisation från grundtillståndet i neon. Datan är formaterad i Excel-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Atom- och molekylfysik och optik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2022-08-12

Version 1: 2022-08-12

DOI: https://doi.org/10.5878/h5yr-gb56

Kontakter för frågor om data

Publicerad: 2022-08-12