Dataset från en dagvattenreningsanläggning med flera reningssteg vid E4, Sundsvall: försedimentering och biofilter/sandfilter

SND-ID: 2022-261-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/nny1-2045

Citering

Skapare/primärforskare

Ali Beryani - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Kelsey Flanagan - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Maria Viklander - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Godecke-Tobias Blecken - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, VA-teknik rorId

Diarienummer hos huvudman

1773270

1773260

Beskrivning

Uppgifterna samlades in från en reningsanläggning med flera reningssteg för dagvatten i Sundsvall, Sverige. Anläggningen består av en grov föroreningsfälla (GPT) följd av tre parallella biofilterceller: ett vegeterat, kritomvandlat biofilter (BFC eller F1), ett icke-vegeterat sandfilter (SF eller F2) och ett vegeterat biofilter (BF eller F3).
Ett av syftena med vårt forskningsprojekt var att bedöma och övervaka dagvattenkvaliteten från ett större vägavrinningsområde (inkl. motorvägsbro E4 i Sundsvall) och även utvärdera hur de olika sektionerna av reningsanläggningen presterar när det gäller att ta bort organiska mikroföroreningar från dagvattnet.

Filen med namnet "StormwaterRunoffQualityData_SND.csv" innehåller data för händelsemedelkoncentration (EMC) på dagvattenprover som samlats in från 8 regnhändelser (kodade av A till H) under ett år mellan september 2020 och september 2021. Proverna har analyserats för organiska mikroföroreningar och globala vattenkvalitetsparametrar (42 parametrar totalt). EMC:er har matematiskt genererats av en Monte-Carlo-simulering från uppmätta koncentrationer i

... Visa mer..
Uppgifterna samlades in från en reningsanläggning med flera reningssteg för dagvatten i Sundsvall, Sverige. Anläggningen består av en grov föroreningsfälla (GPT) följd av tre parallella biofilterceller: ett vegeterat, kritomvandlat biofilter (BFC eller F1), ett icke-vegeterat sandfilter (SF eller F2) och ett vegeterat biofilter (BF eller F3).
Ett av syftena med vårt forskningsprojekt var att bedöma och övervaka dagvattenkvaliteten från ett större vägavrinningsområde (inkl. motorvägsbro E4 i Sundsvall) och även utvärdera hur de olika sektionerna av reningsanläggningen presterar när det gäller att ta bort organiska mikroföroreningar från dagvattnet.

Filen med namnet "StormwaterRunoffQualityData_SND.csv" innehåller data för händelsemedelkoncentration (EMC) på dagvattenprover som samlats in från 8 regnhändelser (kodade av A till H) under ett år mellan september 2020 och september 2021. Proverna har analyserats för organiska mikroföroreningar och globala vattenkvalitetsparametrar (42 parametrar totalt). EMC:er har matematiskt genererats av en Monte-Carlo-simulering från uppmätta koncentrationer i delprover som samlats in under varje händelse. Datan utvecklar den genererade fördelningen för varje EMC med Q2.5, Q50 och Q97.5 percentiler och standardavvikelse från medelvärdet. Dessutom nämns antalet upptäckta och icke-upptäckta (censurerade) data för delprover. En lista med alla olika föroreningar och deras förkortningar finns inkluderade i dokumentationsfilen ”StormwaterRunoffQualityData_SND.docx”.

I filen med namnet "TreatmentTrainQualityData_SND.csv" presenteras inte bara händelsemedelkoncentrationen (EMC) för dagvattenavrinningens kvalitet, utan också för det behandlade dagvattnet i reningssystemet nedströms från avrinningsområdet, vilket inkluderar en försedimenteringsanläggning (GPT) och ett sandfilter. Förutom att dagvattenavrinningen utgör systemets inflöde (SW), har händelsemedelkoncentrationen (EMC) från fyra andra provtagningspunkter också presenterats: försedimenteringsanläggningens utflöde (GPT), växtbevuxet, kritomvandlat biofilterutflöde (BFC), icke-växtbevuxet sandfilter (SF) och växtbevuxet biofilterutflöde (BF). Den här delen av undersökningen täcker in 11 regnhändelser (kodade A till K) under perioden sep 2020 och sep 2021. Proverna har analyserats för organiska mikroföroreningar och globala vattenkvalitetsparametrar (42 parametrar totalt). EMC:er har matematiskt genererats av en Monte-Carlo-simulering från uppmätta koncentrationer i delprover som samlats in under varje händelse. Datan utvecklar den genererade fördelningen för varje EMC med Q2.5, Q50 och Q97.5 percentiler och standardavvikelse från medelvärdet. Dessutom nämns antalet upptäckta och icke-upptäckta (censurerade) data för delprover. En lista med alla olika föroreningar och deras förkortningar finns inkluderade i dokumentationsfilen ” TreatmentTrainQualityData_SND.docx”. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sundsvall kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, VA-teknik

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Infrastrukturteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Vattenteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljöanalys och bygginformationsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Beryani, A., Flanagan, K., Viklander, M., & Blecken, G.-T. (2023). Occurrence and concentrations of organic micropollutants (OMPs) in highway stormwater: a comparative field study in Sweden. In Environmental Science and Pollution Research (Vol. 30, Issue 31, pp. 77299–77317). https://doi.org/10.1007/s11356-023-27623-9
DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-023-27623-9
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-96463

Beryani, A., Flanagan, K., Viklander, M., & Blecken, G.-T. (2023). Performance of a gross pollutant trap-biofilter and sand filter treatment train for the removal of organic micropollutants from highway stormwater (Field study). In Science of the Total Environment (No. 165734; Vol. 900). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165734
DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165734
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-96477

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-08-22
Senast uppdaterad: 2023-08-24