Geofysiska data från Lockne-strukturen, Jämtland, Sverige

SND-ID: 2023-155. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/mqt8-x135

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jens Ormö - Centro de Astrobiología (CAB), INTA-CSIC, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial orcid

Eric Austin Hegardt - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Gabrielle Stockmann - Jarvik Geoconsulting AB orcid

Erik Meland - Rydståvägen 5, 424 91 Olofstorp

... Visa mer..

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jens Ormö - Centro de Astrobiología (CAB), INTA-CSIC, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial orcid

Eric Austin Hegardt - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Gabrielle Stockmann - Jarvik Geoconsulting AB orcid

Erik Meland - Rydståvägen 5, 424 91 Olofstorp

Torbjörn Wikström - Bruksallén 32, 776 74, Stjärnsund

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Motståndsmätningar
Motståndsdata insamlades med ABEM Terrameter LS-CVES längs profiler av varierande längder, 400 m till 1600 m. Avståndet mellan elektroderna var 5 m och en "roll along"-metod tillämpades för profiler längre än 400 m. Precisionsavvägning genomfördes längs profilerna för att kunna genomföra en topografisk korrektion. För avvägningen användes avvägningsinstrumentet Sokkisha C3E.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-07-01 – 2016-08-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Deltagande fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Elektriskt motstånd
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-07-01 – 2016-08-31
  • Instrument: ABEM Terrameter LS-CVES (Tekniskt/-a instrument) - Mäter elektriskt motstånd

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Deltagande fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Precisionsavvägning
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-07-01 – 2016-08-31
  • Instrument: Sokkisha C3E (Tekniskt/-a instrument) - Avvägningsinstrument
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Lockne socken

Geografisk beskrivning: Lockne 7,5 km stor nedslagsstruktur, 20 km söder om Östersund

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geofysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Earth science, Geofysik

Publikationer

Sturkell, E., Ormö, J., Hegardt, E. A., Stockmann, G., Meland, E., & Wikström, T. (2023). The proximal ejecta around the marine-target Lockne impact structure, Sweden. Journal of Geophysical Research: Planets, 128, e2023JE007777. https://doi.org/10.1029/2023JE007777
DOI: https://doi.org/10.1029/2023JE007777

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-07-06
Senast uppdaterad: 2023-08-22