Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) 2007: Kemisk och fysisk oceanografi

SND-ID: ecds0018-1.

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Skapare/primärforskare

Leif Anderson - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för kemi och molekylärbiologi rorId

Beskrivning

Konduktivitetstemperaturdjup (CTD) och vattenprovtagning utfördes vid 26 stationer som täckte delar av västra Eurasian Basin och en station vid kontinentalmarginalen i Östgrönland. Se engelska sidan för för detaljer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-08-15 – 2008-09-07

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Arktiska havet

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Organisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Publikationer