Mapping of base cation deposition in the Nordic countries

SND-ID: ecds0075-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/kjjk-gz33

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Christer Persson

Beskrivning

Datamaterialet består av en kartläggning av baskatjoner över de nordiska länderna och genomfördes med hjälp av dataassimileringsdelen av MATCH-modellen, med en upplösning på 11x11 meter. Kartläggningen baserades på övervakningsdata för koncentrationer av baskatjoner i luft och nederbörd i de nordiska och omgivande länderna. (MATCH är en avancerad datormodell som utvecklats på SMHI). En detaljerad beskrivning av metoden finns i Lövblad et al., 2003, sid 7-14.

För mer information se engelska sidan på https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0075.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 1998

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Norge

Administrativ information

Medverkande

Thomas Klein

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Lövblad, G., Persson, C., Klein, T., Ruoho-Airola, T., Hovmand, M., Tarrason, L., T¢rseth, K., Larssen, T., Moldan, F., Rapp, L., 2004. The deposition of base cations in the Nordic countries. IVL, B1583, 36pp.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-02-20
Senast uppdaterad: 2019-09-17