Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden

SND-ID: ecds0116-1.

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-06-20 – 2011-06-23

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Oslofjorden

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer