CTD-data för salt och temperatur i Kattegat under 2005 och 2006

SND-ID: ecds0137-1.

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Göran Björk - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Under februari och mars, 2005 och 2006, genomfördes planktoniska äggundersökningar under toppen av lekperioden för Kattegattorsk. Den totala undersökningsperioden omfattade fem veckor med en fem dagar lång undersökning som genomfördes varannan vecka. Varje undersökning samlade in data från 50 stationer. Salt- och temperaturprofiler mättes med CTD (konduktivitet, temperatur och djupprofil, SBE 911plus).

Data har samlats in med hjälp av CTD (SBE 911plus) ombord på forskningsfartyget Skagerack vid Göteborgs universitet. Sensorerna på detta instrument kalibreras rutinmässigt och regelbundet vilket säkerställer en god datakvalitet.

För mer information om dataset se:
Pacariz, S., Björk, G., Jonsson, P., Börjesson, P., and Svedäng, H. A model study of the large-scale transport of fish eggs in the Kattegat in relation to egg density (2013). - ICES Journal of Marine Science, doi.10.1093/icesjms/fst144.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2005-02-14 – 2006-03-17

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kattegatt

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Sjöar och vattendrag (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Pacariz, S., Björk, G., Jonsson, P., Börjesson, P., and Svedäng, H. A model study of the large-scale transport of fish eggs in the Kattegat in relation to egg density (2013). – ICES Journal of Marine Science, doi.10.1093/icesjms/fst144.
DOI: https://doi.org/10.1093/icesjms/fst144

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.