PCB i arktiskt ytvatten, 2001, 2005 och 2008

SND-ID: ecds0150-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/nazv-tf41

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Örjan Gustafsson - Stockholms universitet, The Biogeochemistry Unit

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - The Biogeochemistry Unit rorId

Beskrivning

Data för vattenprover erhållna under tre expeditioner till Arktis Ocean 2001, 2005 och 2008.

Beskrivning av variabler som ingår i datasetet finns på engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0150

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-01-14 – 2008-12-14

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

The Biogeochemistry Unit

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Carrizo, Daniel & Gustafsson, Örjan. (2011). Distribution and Inventories of Polychlorinated Biphenyls in the Polar Mixed Layer of Seven Pan-Arctic Shelf Seas and the Interior Basins. Environmental science & technology. 45. 10.1021/es103542f.
DOI: https://doi.org/10.1021/es103542f

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-02-21
Senast uppdaterad: 2019-03-05