Petermann-expeditionen 2015 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under juli till september 2015

SND-ID: ecds0198-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.1/1

Ingår i samling hos SND: Isbrytaren Oden

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet rorId

Beskrivning

Petermann 2015 var en svensk-amerikansk forskningsexpedition som gick till området kring Petermannglaciären på nordvästra Grönland. Den svenska isbrytaren Oden fungerade som plattform för den forskning som utfördes i havet, på glaciären och på land.

Expeditionen undersökte det relativt outforskade utloppet av den stora glaciären genom att dokumentera förändringar hos fastlandsdelen av Petermannglaciären, dess flytande shelfis och havsförhållandena sedan slutet av den senaste istiden.
Expeditionens övergripande frågeställningar är hur shelfisens utbredning påverkats av de naturliga klimatförändringarna sedan vår senaste istid och om isens förändringar är oberoende av, eller kopplade till, förändringar i den landfasta Petermannglaciären, havsvattentemperatur och den relativa havsnivån. Huvudfokus är även frågan om vilken betydelse klimatförändringarna haft för utbredningen av shelfisen under den tidiga istiden, den lilla istiden och perioden sedan 1800-talets slut. Genom återkommande mätningar, såväl i fjordarna som i is och sediment på land vill forskarna bättre förstå dynamiken som ligger ba

... Visa mer..
Petermann 2015 var en svensk-amerikansk forskningsexpedition som gick till området kring Petermannglaciären på nordvästra Grönland. Den svenska isbrytaren Oden fungerade som plattform för den forskning som utfördes i havet, på glaciären och på land.

Expeditionen undersökte det relativt outforskade utloppet av den stora glaciären genom att dokumentera förändringar hos fastlandsdelen av Petermannglaciären, dess flytande shelfis och havsförhållandena sedan slutet av den senaste istiden.
Expeditionens övergripande frågeställningar är hur shelfisens utbredning påverkats av de naturliga klimatförändringarna sedan vår senaste istid och om isens förändringar är oberoende av, eller kopplade till, förändringar i den landfasta Petermannglaciären, havsvattentemperatur och den relativa havsnivån. Huvudfokus är även frågan om vilken betydelse klimatförändringarna haft för utbredningen av shelfisen under den tidiga istiden, den lilla istiden och perioden sedan 1800-talets slut. Genom återkommande mätningar, såväl i fjordarna som i is och sediment på land vill forskarna bättre förstå dynamiken som ligger bakom smältningen av glaciären, vad som är naturligt återkommande och vad som är mänsklig påverkan.

Syfte:

Syftet med projektet var att samla in data utmed Grönlands västra kontinentalsockel för att bedöma strukturen på havsbotten och egenskaperna för de översta sedimenten. Huvudmålet var att öka förståelsen om potentiella vägar för relativt sett varmare vattenflöden mot Grönlands många utloppsglaciärer.

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the International expedition Petermann, which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the Arctic Ocean.

Data include meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure, Cloud height/cloudiness, Photosynthetic Active Radiation (PAR).

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity.

Ship data: Position, Speed, Course, Water depth.

Quality Information:

Obviously erroneous data (e.g. negative air pressure) have been omitted. No other processing or quality check of the data has been undertaken. Users should be aware of this in further data handling and analysis. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-07-28 – 2015-09-23

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-07-28 – 2015-09-03
  • Instrument: LoTUS - Bottom Lander for Long Term Underwater Sensing
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2017-10-03
Senast uppdaterad: 2022-12-05