Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during the Oden Southern Ocean 2010/11 Expedition

SND-ID: ecds0204-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.7/1

Ingår i samling hos SND: Isbrytaren Oden

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet rorId

Beskrivning

Odens expedition till Amundsenhavet i Antarktis 2010/11 var den femte forskningsexpeditionen som samordnades av det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation tillsammans med Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet i Sverige. Två fartyg ingick i expeditionen och vid ett möte med R/V Nathaniel B. Palmer överfördes utrustning och forskare mellan fartygen.
Det svenska forskningsteamet ombord på Oden undersökte oceanografi, havsisens och vattnets biologi och kemi, dynamik och evolution för epidemiska sälsjukdomar, samt bentiska samhällen. Svenskarna på Palmer undersökte bakteriernas roll för koldioxidsystemet, predatorinvasionen av krabbor i Antarktis allt varmare vatten, samt jod, järn och andra spårämnen och deras roll för Amundsenhavets polynia.

Datamaterialet samlades ombord isbrytaren Oden under expeditionen Oden Southern Ocean 2010/11. Datamaterialet innefattar meteorologiska variabler, oceanografiska variabler, samt position-, fart- och kursdata från fartyget.

Ytterligare metadata om variabler och instrumentation, samt ruttinformation finns i zipfilen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-12-08 – 2011-01-16

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-12-08 – 2011-01-16
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktiska Oceanen

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-01-08
Senast uppdaterad: 2022-12-05