Expedition Arctic Ocean 2016 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från augusti till september 2016

SND-ID: ecds0221-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/xtz7-j750

Ingår i samling hos SND: Arctic Ocean 2016, Isbrytaren Oden

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Katarina Gårdfeldt - Chalmers tekniska högskola

Mary-Lynn Dickson - Natural Resources Canada

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet rorId

Beskrivning

Arctic Ocean 2016 var en forskningsexpedition som, i samarbete med Kanada, avgick sommaren 2016 med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent.

Isbrytaren Oden avreser från Longyearbyen på Svalbard 8 augusti för att möta upp den kanadensiska isbrytaren Louis S. St-Laurent och inleda expeditionen. Fartygen kommer att arbeta i Arktiska oceanen, främst i Amundsenbassängen och områdena kring undervattensbergskedjorna Lomonosovryggen och Alfaryggen. Expeditionen pågår i sex veckor.

Syftet med det kanadensiska forskningsprogrammet var att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. Insamlad data kommer att ligga till grund för Kanadas anspråk på områden som är en förlängning av landets kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention. De svenska forskningsprojekten hade inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning. Ombord fanns även danska och norska forskningsprojekt inom maringeologi respektive isteknik.

This dataset contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Canadian-Swedish expedition Arctic Ocean 2016, which was an i

... Visa mer..
Arctic Ocean 2016 var en forskningsexpedition som, i samarbete med Kanada, avgick sommaren 2016 med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent.

Isbrytaren Oden avreser från Longyearbyen på Svalbard 8 augusti för att möta upp den kanadensiska isbrytaren Louis S. St-Laurent och inleda expeditionen. Fartygen kommer att arbeta i Arktiska oceanen, främst i Amundsenbassängen och områdena kring undervattensbergskedjorna Lomonosovryggen och Alfaryggen. Expeditionen pågår i sex veckor.

Syftet med det kanadensiska forskningsprogrammet var att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. Insamlad data kommer att ligga till grund för Kanadas anspråk på områden som är en förlängning av landets kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention. De svenska forskningsprojekten hade inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning. Ombord fanns även danska och norska forskningsprojekt inom maringeologi respektive isteknik.

This dataset contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Canadian-Swedish expedition Arctic Ocean 2016, which was an international research cruise using the icebreaker Oden.

Data include:

Meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure, Cloud height/cloudiness, Photosynthetic Active Radiation (PAR).

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity.

Ship data: Position, Speed, Course, Water depth.

Further metadata on the instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route can found in the package. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-08 – 2016-09-20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-08-08 – 2016-09-20
  • Instrument: CTD - Conductivity, Temperature, Depth
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Geografisk beskrivning: Huvudsakligen i Amundsenbassängen och i områden runt Lomonosovryggen och Alfaryggen.

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-08-30
Senast uppdaterad: 2022-12-05