Global tidal variables

SND-ID: ecds0243-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/c49r-x993

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Data med globala tidvattenvariabler i form av GeoTIFF rasterlager genererade av Vestbo et al (2018).

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0243

The dataset contains the following five raster layers, plus the algorithm for calling the FES program (written in C):
(1) Annual average cycle amplitude in cm
(2) Maximum annual cycle amplitude in cm
(3) Annual standard deviation of cycle amplitude in cm
(4) Annual average duration of tidal cycles in hours
(5) Annual number of cycles

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Global coverage

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Vestbo S, Obst M, Quevedo-Fernandez F, Intanai I, Funch P (2018). Present and Potential Future Distributions of Asian Horseshoe Crabs Determine Areas for Conservation. Frontiers in Marine Science (In Press).
Frontiers in Marine Science

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-12-11
Senast uppdaterad: 2019-06-11