A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil

SND-ID: ecds0244-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ecds/2017-09-12.1/1

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap rorId

Beskrivning

Data är baserade på befintliga kartor och en aktuell LULC-karta (änding av markanvändning) för bildandet av ovanjordiskt kol i Brasilien. Kartan speglar nuvarande LULC, har hög noggrannhet och upplösning (50 m) och en nationell täckning.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0244

This dataset of aboveground carbon was created based on data from existing maps and an up-to-date LULC map. The map reflects current LULC, has high accuracy and resolution (50 m), and a national coverage. It can be a useful alternative for scientific studies and policy initiatives concerned with existing LULC and LUC outside of existing forests, especially at local scales when high resolution is necessary, and/or outside the Amazon biome.


Map unit: tonnes of aboveground carbon per hectare.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Brasilien

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Englund, O., Sparovek, G., Berndes, G., Freitas, F., Ometto, JP., Valle, P., Costa C., and Lapola, D., 2017. A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil. Geo: Geography and Environment, 4(2), e00045. <http://dx.doi.org/10.1002/geo2.45&gt;
Geo: Geography and Environment

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-10-24
Senast uppdaterad: 2019-06-11