Deposition scenarios from Baltic Sea ship traffic with scrubbers

SND-ID: ecds0245-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ecds/2017-10-10.1/1

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Claremar - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Anna Rutgersson - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Databasen innehåller frakt- och skrubberscenarier för atmosfärisk avsättning och skrubberutblåsning för perioden 2011 till 2050.

När du använder det här datasetet, citeras även: Claremar B., K. Haglund, A. Rutgersson. Ship Emissions and the use of current air cleaning technology: Contributions to air pollution and acidification in the Baltic Sea. Accepted for publication in Earth Syst. Dynam., 8, 1-19, 2017.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0245

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2011 – 2050

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Claremar B., K. Haglund, A. Rutgersson. Ship Emissions and the use of current air cleaning technology: Contributions to air pollution and acidification in the Baltic Sea. Accepted for publication in Earth Syst. Dynam., 8, 1–19, 2017.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-06-20
Senast uppdaterad: 2019-06-11