Mikrosatellitdata för lobaria pulmonaria (lunglav), Kuhmo, Finland

SND-ID: ecds0249-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/vzyc-1a28

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Cecilia Ronnås - Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Artdatabanken rorId

Beskrivning

Mikrosatellitdata för Lobaria pulmonaria, insamlade i Kuhmo i östra Finland.

För fullständig beskrivning, se:
Ronnås, C., Werth, S., Ovaskainen, O., Várkonyi, G., Scheidegger, C., & Snäll, T. (2017). Discovery of long-distance gamete dispersal in a lichen-forming ascomycete. New Phytologist, 216(1), 216-226. https://doi.org/10.1111/nph.14714

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 2010

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-06-01 – 2010-08-31
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Kuhmo, östra Finland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Artdatabanken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Ronnås, C., Werth, S., Ovaskainen, O., Várkonyi, G., Scheidegger, C., & Snäll, T. (2017). Discovery of long-distance gamete dispersal in a lichen-forming ascomycete. New Phytologist, 216(1), 216-226. https://doi.org/10.1111/nph.14714

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-04-11

Version 1.0: 2019-04-11

DOI: https://doi.org/10.5879/vzyc-1a28

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2019-04-11
Senast uppdaterad: 2019-09-17