BASIS gridded icedata 1963-1979 covering The Baltic Sea

SND-ID: ecds0253-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/qgry-vh46

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Jörgen Sahlberg - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963-11-14 – 1979-06-04
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2019-09-17

Version 1.0: 2019-09-17

DOI: https://doi.org/10.5879/qgry-vh46

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2019-12-17